RPOWP: 15 mln na odnawialne źródła energii w województwie podlaskim 12.11.2013

m_rpowp_dodatkowe7 listopada 2013 r. w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska ruszył konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych oraz placówek kultury. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły je przeznaczyć na projekty związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywaną na wyłącznie na własny użytek. Dotacja może zostać udzielona m.in. na: zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, budowę niezbędnej infrastruktury lub zakup nowoczesnych technologii.

Budżet konkursu to ponad 15 mln złotych. Wnioski można składać do 9 stycznia 2014 roku.