Współpraca na rzecz wykorzystywania OZE w naszym regionie 15.03.2017

0x0410 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego (w tym OPTIMY POLSKA, która jest jego członkiem od 2013 r.) z wicemarszałkiem Maciejem Żywno. Dotyczyło ono spraw związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii odnawialnej w województwie podlaskim oraz z konkursami ogłaszanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

W trakcie spotkania poruszony został też temat utworzenia klastra energetycznego. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego poinformowała, iż rząd planuje wpisanie klastrów energetycznych do kontraktów terytorialnych wszystkich województw. Finansowanie tych inwestycji miałoby pochodzić z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wicemarszałek podkreślił, że jest otwarty na współpracę w dziedzinie energii odnawialnej, dlatego planowane jest m.in. poszerzenie składu grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i OZE działającej w ramach urzędu marszałkowskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele nauki, samorządów i przedsiębiorcy, a przewodniczy prof. Piotr Banaszuk z politechniki Białostockiej, obecny również na tym spotkaniu.

0x0 0x01 0x02 0x03