ZP FEO o zmienionym programie Prosument 07.06.2015

m_zpfeo25 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował projekt zmienionego programu priorytetowego Prosument. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zdecydowanie popiera propozycje zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, jednakże część zapisów programu wciąż wymaga dopracowania.

więcej…

Co piąty Polak mógłby zostać prosumentem 29.12.2014

m_fotowolt_dachZ badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że 21 proc. Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21 proc. badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. 50 proc. respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją, uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. więcej…

IEO o rynku fotowoltaicznym w Polsce 06.06.2014

m_ieo

Instytut Energetyki Odnawialnej zakończył kolejne, cykliczne badanie dotyczące rynku mikroinstalacji OZE w Polsce. Wynika z niego, że w I kwartale 2014 r. w Polsce powstało 2,4 MWp nowych instalacji PV. Około 85 proc. z nich to instalacje on-grid (przyłączone do sieci elektroenergetycznej). Obecnie łączna ilość instalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec 2013 r. łączna moc wynosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 r. powstało tylko 0,6 MWp. więcej…

Ustawa OZE: ZP FEO wraca do prac nad projektem sprzed roku 09.10.2013

m_zpfeoZwiązek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, którego członkiem jest OPTIMA POLSKA, zamierza powrócić do prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji prosumenckiej z października 2012 roku i ustanowić odrębny system aukcji dla współspalania i morskiej energetyki wiatrowej. Zdaniem przedstawicieli ZP FEO, zaprezentowany 17 września 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest słabo uzasadniony i wysoce niedopracowany. więcej…

RPO: Dofinansowanie dla 19 projektów OZE w województwie podlaskim 22.08.2013

rpowp_sierpien_2013Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił wyniki konkursu trwającego od 14 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku. Środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego zasilą łącznie 19 zgłoszonych przez przedsiębiorców projektów, z których większość dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych. Dotację otrzymała również gmina Ciechanowiec, gdzie odnawialne źródła energii znajdą zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej. W budynku gimnazjum w Ciechanowcu zostaną zamontowane kolektory słoneczne, a dwa kościoły zyskają pompy ciepła. więcej…