Ustawa o OZE przyjęta przez Sejm 20.02.2015

m_sejmW piątek, 20 lutego, Sejm przyjął ustawę o OZE. Podczas głosowania posłowie zdecydowali o odrzuceniu senackiej poprawki zastępującej taryfy gwarantowane dla prosumentów taryfą w wysokości 210 proc. średniej ceny rynkowej dla instalacji do 10 kW. Prosumentom udało się wygrać batalię o korzystne zapisy w ustawie o OZE, dzięki którym energię z instalacji do 10 kW będą sprzedawać do sieci po cenie gwarantowanej przez 15 lat od dnia oddania instalacji do użytku. więcej…

Komisja sejmowa za senacką poprawką dla prosumentów 18.02.2015

m_sejm17 lutego br. komisja sejmowa ds. energetyki i surowców energetycznych opowiedziała się za przyjęciem poprawki prosumenckiej, która zamiast taryf feed-in opartych na konkretnych analizach ekonomicznych zakłada przyjęcie taryf w wysokości 210 proc. średniej ceny rynkowej dla instalacji do 10 kW. Po takiej cenie sprzedawać mieliby producenci z pierwszych 800 MW mikroinstalacji. więcej…

IEO analizuje senacką poprawkę do ustawy o OZE 16.02.2015

m_ieoSenat przegłosował poprawkę do ustawy o odnawialnych źródłach energii, uchylającą przyjętą przez Sejm, tzw. poprawkę prosumencką posła Artura Bramory która wprowadzała gwarantowane ceny energii elektrycznej przy jej odsprzedaży przez prosumenta. Zamiast tego zastąpił ją poprawką, która zdaniem części senatorów wprowadza „kompromisowy” system wsparcia mikroinstalacji o mocy do 10 kW – alarmuje Instytut Energetyki Odnawialnej. więcej…

Komisje senackie za odrzuceniem poprawki prosumenckiej 05.02.2015

m_senatPodczas posiedzenia komisji środowiska oraz gospodarki narodowej Senatu, które odbyło się 4 lutego br., komisje wniosły o odrzucenie postanowień art. 41 ust. 10-12, 15-18 i 20 ustawy o odnawialnych źródłach energii i ich wykreślenie z tekstu ustaw (chodzi o poprawkę prosumencką, przyjętą wcześniej w Sejmie wbrew stanowisku rządu i koalicji). Senatorowie przyjęli tez większość mniej istotnych zmian zaproponowanych przez rząd.

Jeszcze w tym tygodniu ustawą zajmie się cały Senat na posiedzeniu plenarnym.