OPTIMA POLSKA zamontuje 38 gruntowych pomp ciepła ogrzewających gospodarstwa domowe! 28.08.2017

IMG_9889OPTIMA POLSKA zamontuje w Gminie Turośń Kościelna 38 gruntowych pomp ciepła ogrzewających gospodarstwa domowe! Dokładnie tyle domów jednorodzinnych na terenie Gminy będzie posiadało własne, niezależne źródło ciepła.

W piątek, 25 sierpnia br. firma podpisała umowę na realizację projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna”. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi we wrześniu 2017 r., a jego zakończenie z końcem listopada tego samego roku.

Łączna moc zainstalowanych pomp ciepła wyniesie 446 kW. Dzięki temu 38 gospodarstw domowych będzie korzystało z zasobów ciepła zawartych w ziemi. Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Właściciele domów byli zobowiązani pokryć jedynie 15% wartości inwestycji. To pierwsze pompy ciepła w gminie, które powstaną przy partycypacji samorządu i środków unijnych.

Dobór systemu pompy ciepła przeprowadzony został na podstawie ankiety wypełnionej przez właściciela budynku, wywiadu technicznego oraz materiałów informacyjnych i technicznych ogólnodostępnych producentów pomp ciepła oraz opracowań własnych. Przyjęte rozwiązanie ideowe przewiduje redukcję kosztów ponoszonych przez budynek mieszkalny wynikających z generowania energii cieplnej jej zużywania na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Redukcja kosztów nastąpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii opartego na gruntowej pompie ciepła. Założenie projektowe przewiduje ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynku poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego w obiegu termodynamicznym Lindego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych energią gruntu. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do przygotowania ciepła potrzebnego do ogrzania budynku i zaopatrzenia go w ciepłą wodę użytkową.

Jak podkreśla Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościelnej, zainteresowanie tego rodzaju odnawialnym źródłem energii wśród mieszkańców było bardzo duże. Czynnik potencjału tej inwestycji jest niezrównany i pozwala na ogromne oszczędności energetyczne i finansowe.

Dla wykonawcy – OPTIMA POLSKA – to nie pierwszy tak duży kontrakt w województwie podlaskim, choć zarazem pierwszy, jeśli chodzi o pompy ciepła i największy w Polsce. – Gmina Turośń Kościelna jest świadoma, jeśli chodzi o kwestie związane z gospodarką niskoemisyjną i w tym celu zamontuje taką ilość pomp, które niewątpliwie będą początkiem kolejnych działań w tym kierunku. Przypomnę, iż pompy gruntowe na dzień dzisiejszy posiadają najwyższy wskaźnik efektywności energetycznej A+++, zaś na rynku nie ma urządzeń grzewczych, które by ten parametr przekroczyły. W przyszłości każdy użytkownik, dzięki inwestycji w pompę ciepła, będzie mógł także wyprodukować energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych m. in. na potrzeby pracy sprężarki pompy. Jest to jedyna słuszna droga w kierunku niezależności energetycznej domów jednorodzinnych – wskazuje Paweł Wyszyński, dyr. ds. projektu Odnawialne Źródła Energii.

IMG_9889