PKT SGGiK Z PETYCJĄ W SPRAWIE USTAWY O OZE 20.03.2013

m_sggikPolska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji wystosowała petycję do premiera Donalda Tuska w sprawie przyspieszenia rządowych prac nad ustawą o OZE. „Działając w interesie gospodarczym Polski oraz w imieniu reprezentowanego przez nas środowiska instalatorów, kierujemy za pośrednictwem Pana Premiera apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii” – czytamy w petycji. „Projekt ustawy, który w obecnym kształcie powstał po ponad dwóch latach prac w Ministerstwie Gospodarki został poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi ze środowiskami naukowymi, organizacjami branżowymi i gospodarczymi. Długotrwała i aktywna praca wielu specjalistów nad tym projektem powinna być doceniona przez polskich parlamentarzystów, którzy w trybie możliwie szybkim winni doprowadzić do uchwalenia tak ważnej dla naszej gospodarki ustawy” – napisano dalej.