KOMISJA EUROPEJSKA POZYWA POLSKĘ ZA BRAK PRZEPISÓW O OZE 29.03.2013

m_keKomisja Europejska pozywa Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożone przepisy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i domaga się kary finansowej w wysokości ponad 133 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki od wyroku skazującego nasz kraj za niedopełnienie obowiązków do czasu przyjęcia przepisów. Dyrektywa miała być przyjęta do grudnia 2010 roku, jednak do dnia dzisiejszego tak się nie stało.

Przypomnijmy, że kwestia energii odnawialnej to dla członków Komisji Europejskiej sprawa priorytetowa – pierwotnie zakladano, że Unia Europejska miała osiągnąć cel 20-procentowego udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu do 2020 roku.