RPOWP: ZAKOŃCZENIE OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW Z ZAKRESU OZE 30.03.2013

21 marca 2013 r. m_wiatrakzakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu, trwającego od 14 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku. Spośród 91 zgłoszonych projektów, pozytywną ocenę formalną przeszły 74 wnioski na ogólną wartość 367 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 178 mln zł. Listę projektów, które przeszły pozytywną ocenę formalną, można znaleźć na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl.