Podsumowanie stażu włoskich uczniów w OPTIMIE 22.06.2017

IMG_9465Beatrice i Luca, uczniowie włoskiej szkoły zawodowej zakończyli dziś 4-tygodniowe praktyki w ramach programu Erasmus + w naszej firmie. Jako lider branży energii odnawialnej mieliśmy przyjemność zapoznania ich z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi związanymi z ekologicznymi systemami grzewczymi. Mieli oni możliwość m.in. pracy przy instalacjach fotowoltaicznych, czy zapoznania się z pracą nowoczesnej wiertnicy geotermalnej Geodrill wykonującej odwierty pod pompy ciepła metodą GRD.

Zaangażowanie stażystów bardzo dobrze ocenia Paweł Wyszyński, właściciel OPTIMA POLSKA. Jak twierdzi, uczniowie aktywnie włączali się w pracę firmy i realizację zadań, które im powierzono. Zależało im, żeby nauczyć się jak najwięcej. Byli sympatyczni, a zarazem niezwykle zdyscyplinowani. Z kolei praktykanci zgodnie potwierdzili, że najbardziej cenili sobie możliwość korzystania z ogromnego doświadczenia i wiedzy pracowników firmy.

Mamy nadzieję, że staż w OPTIMA POLSKA pozwoli młodym Włochom na zaplanowanie kariery zawodowej i ułatwi ustalenie preferencji zawodowych, które będą decydowały w przyszłości o sukcesie.

IMG_9465