Co piąty Polak mógłby zostać prosumentem 29.12.2014

m_fotowolt_dachZ badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że 21 proc. Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21 proc. badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. 50 proc. respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją, uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23 proc.). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21 proc.) oraz przekraczające 60 lat (21 proc.). Najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za nabyciem paneli fotowoltaicznych są możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną (57 proc. wskazań) oraz niezależność od firm produkujących energię (15 proc.).