JESTEŚ WŁAŚCICIELEM MIKROINSTALACJI OZE? NIE ZAPOMINAJ O OBOWIĄZKU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ! 07.03.2016

IMG_7039Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE z 20 lutego 2015r. wytwórca energii w mikroinstalacji OZE ma obowiązek poinformowania swojego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego jest przyłączona mikroinstalacja, o ilości wytworzonej przez niego energii, w tym o ilości energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu. Taką informację należy przekazać zawsze w terminie 7 dni od daty zakończenia kwartału. Jak wynika z danych portalu Gramwzielone.pl wielu prosumentów takich sprawozdań nie składa. Tymczasem niewywiązanie się z tego obowiązku (lub podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych informacji) może zgodnie z ustawą skutkować nałożeniem na właściciela mikroinstalacji kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.