Komisje senackie za odrzuceniem poprawki prosumenckiej 05.02.2015

m_senatPodczas posiedzenia komisji środowiska oraz gospodarki narodowej Senatu, które odbyło się 4 lutego br., komisje wniosły o odrzucenie postanowień art. 41 ust. 10-12, 15-18 i 20 ustawy o odnawialnych źródłach energii i ich wykreślenie z tekstu ustaw (chodzi o poprawkę prosumencką, przyjętą wcześniej w Sejmie wbrew stanowisku rządu i koalicji). Senatorowie przyjęli tez większość mniej istotnych zmian zaproponowanych przez rząd.

Jeszcze w tym tygodniu ustawą zajmie się cały Senat na posiedzeniu plenarnym.