IEO proponuje program mikrodotacji dla OZE 06.05.2013

solary_dachInstytut Energetyki Odnawialnej przekazał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej założenia programu dotyczącego mikrodotacji NFOŚiGW obejmującego „domowe” technologie służące do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Propozycja IEO oraz ZP FEO ma wpisywać się w szersze ramy polityki państwa. Instytut szacuje bowiem, że do 2020 r. jedna trzecia wszystkich inwestycji w energetyce odnawialnej dotyczyć będzie małych i mikroinstalacji OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej proponuje, by w latach 2013-2016 uruchomiony został program wspierający instalacje systemów fotowoltaicznych do 40 kW mocy elektrycznej, małych elektrowni wiatrowych do 40 kW mocy elektrycznej, wysokosprawnych pomp ciepła do 70 kW mocy cieplnej, małych i automatycznych kotłów na czystą biomasę (pelety, brykiety) do 70 kW mocy cieplnej, kolektorów słonecznych w ramach przedłużania do końca 2016 roku oraz dalszego doskonalenia obecnego, wzorcowego programu NFOŚiGW dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program mikrodotacji miałby zapewnić przyrost mocy zainstalowanej w małych instalacjach OZE o 30% (niemalże o 900 MW) i przyrost ilości instalacji prosumenckich o 50% (o ponad 100 tys. prosumenckich inwestycji w gospodarstwach domowych i rolnych). Co więcej, byłby on w pełni oparty na nowoczesnych technologiach OZE i ICT oraz umożliwiłby znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto uruchomienie programu mikrodotacji umożliwiłoby stworzenie do 2030 r, około 18 tysięcy miejsc pracy, w tym prawie 2 tysięcy przy produkcji urządzeń oraz ponad 4 tysięcy przy ich montażu.

źródło: IEO