OPTIMA POLSKA NA PODLASKIEJ KONFERENCJI O OZE 01.02.2013

m_konfpbW dniach 30-31 stycznia 2012 r. na Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja pt. „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”, w której wzięli polscy i niemieccy eksperci.

– Cieszy mnie, że byliśmy obecni na tej konferencji, także dlatego, że na Podlasiu coraz więcej mówi się o energii odnawialnej – mówi Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, będącej członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. – Wysoko oceniam przede wszystkim prezentację pana Lutza Ribbe z Fundacji EuroNatur, który pokazał w jaki sposób należy wykorzystywać fundusze unijne tak, by mieszkańcy danych regionów nie byli do takich projektów nastawieni negatywnie.

Jak się okazuje, Niemcy kładą spory nacisk na to, by wszelkie związane z energią odnawialną inwestycje były wykonywane przez lokalne firmy i instytucje, dzięki czemu przeznaczone na nie środki finansowe „pozostają” w regionie. Podobała mi się również prezentacja prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, pana Grzegorza Wiśniewskiego, który w swej wypowiedzi podkreślił, że województwo podlaskie już teraz jako region mało uprzemysłowiony zużywa stosunkowo mało energii, a produkuje jej całkiem sporo z odnawialnych źródeł.

– Odnawialne źródła energii mogą stanowić znaczny udział w całej energii województwa i kraju, a nasz region charakteryzuje się dużym potencjałem w tej dziedzinie. Jeśli nam się uda to wykorzystać, staniemy sie przykładem dla innych regionów – mówił podczas konferencji wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki. Z kolei wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski podkreślił potrzebę wspólnego działania przy wykorzystaniu potencjału województwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. – Myślę, że rząd będzie tworzył warunki do rozwoju takich przedsięwzięć, które zmierzają do wykorzystania energii odnawialnej – dodał.

Radca Ambasady Niemiec w Polsce Friedemann Kraft zadeklarował, że ze strony Niemiec możemy liczyć na współpracę i wymianę doświadczeń. – Nowoczesne formy ochrony środowiska postrzegane są często jako zbyt kosztowne. Dlatego cieszy mnie, że Podlaskie traktuje je nie jako przeszkodę, ale jako szansę rozwoju. Kraft podkreślił, że dla Niemiec gospodarka niskoemisyjna to priorytet. W 2050 roku 80 proc. energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. – Możliwości w Polsce i potencjał w tej dziedzinie są równie ogromne, ale każdy kraj i każdy region musi sam rozważyć, jaka droga jest możliwa i najbardziej opłacalna – powiedział.

Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zwrócił uwagę, że województwo podlaskie taką drogę nakreśla w aktualizowanej właśnie Strategii Województwa Podlaskiego do roku 2020, w której bardzo wysoko akcentowany jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczna. Odwrotu od takiego myślenia nie ma, co dobitnie i bardzo obrazowo przedstawił prof. Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2009. – Oszczędność energii to priorytet najwyższy, czego świadomość powinni mieć rządzący. Tylko w ten sposób unikniemy kryzysu energetycznego, jaki grozi nam w 2016 roku – przekonywał profesor i wskazywał na zagrożenia, jakie niesie za sobą energetyka oparta na surowcach kopalnych czy energii jądrowej (m.in. wysokie koszty, niewystarczające linie przesyłowe, stare elektrownie, zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się złoży, brak bezpieczeństwa energetycznego). Stąd trzeba przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł, postawić na biomasę, energię wiatru i słońca. – Trzeba zapomnieć o elektrowni jądrowej. Po 2050 roku nadejdzie era słońca – zapowiedział naukowiec.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej ocenił, że gdyby wszystkie regiony były podobne do województwa podlaskiego, nie byłoby deficytu energii i nie byłoby zanieczyszczeń. Zdaniem Wiśniewskiego należy szczególnie wzmacniać i rozwijać u nas mikroenergetykę, ona jest szansą na rozwój. Dlatego inwestorom – tym drobnym, małym – należy się wsparcie ze strony władz, ośrodków badawczych. – Czekamy ciągle na ustawę o odnawialnych źródłach energii. Jej zapisy wzmacniają właśnie te małe źródła, mikro- i małe instalacje – zaznaczył.

Ten temat chętnie podchwycił Lutz Ribbe z Fundacji EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych. – Dostawa i dystrybucja energii tworzą nie monopol, a oligopol. Ogromne pieniądze idą w scentralizowane struktury, uciekają z regionu i wpływają do kieszeni właścicieli rafinerii w innych krajach, magnatów w Rosji. Nasze społeczeństwo w Niemczech miało tego dość, wzięło więc w sprawy w swoje ręce. Efekt? Powstało tam ponad 7 tys. biogazowni, które produkują tyle energii, co trzy elektrownie atomowe, a na dachach domów prywatnych zainstalowano ponad milion kolektorów słonecznych. – Nasi obywatele są jednocześnie producentami i konsumentami energii. Bo taniej jest im wyprodukować prąd niż go kupić od producentów – tłumaczył Ribbe.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że zmiany strukturalne są niezbędne: musimy odejść od surowców kopalnych (ropy, gazu, węgla) i energetyki jądrowej. Zielona energia: woda, słońce, wiatr, biomasa to nasza przyszłość. Eksperci wiedzą o tym od dawna, ale trzeba przekonać jeszcze mieszkańców. – Dlatego tak cenne są takie spotkania jak dziś – powiedział Grzegorz Wiśniewski. – To jedna z największych regionalnych konferencji na temat odnawialnych źródeł. I bardzo dobrze, bo jak nie ma wiedzy, rodzą się nieporozumienia – zaznaczył.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

źródło: OPTIMA POLSKA, Wrota Podlasia