Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie 01.07.2016

IMG_1238Wprowadzana dzisiaj nowelizacja ustawy o OZE oznacza szereg zmian w zasadach funkcjonowania prosumentów. Podstawową zmianą jest usunięcie z ustawy o OZE systemu taryf gwarantowanych oraz – w przypadku podmiotów objętych definicją prosumenta – również systemu bilansowania z uwzględnieniem sprzedaży niezbilansowanych nadwyżek za 100 proc. ceny hurtowej URE, czyli systemu, który obowiązywał w I półroczu br. dotychczasowych prosumentów. W zamian dla podmiotów objętych definicją prosumenta zostanie wprowadzony system opustów.

Sejm uchwalił ustawę 22 czerwca 2016 r., a prezydent podpisał ją 27 czerwca br.