NFOŚiGW PRACUJE NAD PROGRAMEM WSPARCIA DLA MIKROINSTALACJI 27.03.2013

m_nfosgwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad pierwszym w Polsce programem mikrofinansowania, czyli wsparcia małych projektów. W jego ramach osobom indywidualnym byłyby udzielane pożyczki na zainstalowanie przydomowych mikroźródeł energii odnawialnej, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, elektrowni wiatrowych i systemów fotowoltaicznych o niewielkich gabarytach. Dzięki inicjatywie w ciągu czterech lat liczba mikroinstalacji w Polsce miałaby wzrosnąć o 104 tysiące. Pomysłodawcą inicjatywy jest Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, wspierany przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Projekt programu, który opiewałby na kwotę ponad 600 mln złotych, być gotowy do końca czerwca 2013 r.