OPTIMA POLSKA INWESTUJE W KADRY 15.11.2012

m_szkolenieInformujemy, że pracownicy firmy OPTIMA POLSKA biorą udział we współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoleniu z zakresu kompleksowej analizy zapotrzebowania i bilansowania energii, opracowywania koncepcji użytkowej i projektowej systemów zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarys technologii wytwarzania urządzeń OZE, ich parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji oraz koszt uzyskania jednostki energii w systemie energetycznym. Podczas zajęć omawiane są również wytyczne do projektowania instalacji, problematyka bilansowania i audytów energetycznych obiektów oraz aspekty dotyczące pozyskania środków na termomodernizację i wytwarzanie nowych źródeł energii odnawialnej.