Polski rząd pozytywnie o poselskim trójpaku 10.04.2013

m_tusk9 kwietnia br. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt tzw. poselskiego trójpaku dotyczącego odnawialnych źródeł energii, dzięki któremu realne staje się uniknięcie kary ze strony Komisji Europejskiej. Jak poinformował premier Donald Tusk, w najbliższym czasie rząd planuje przyjąć tzw. czwórpak, w którym na poziomie ogólnej dyrektywy zawarte zostaną rozstrzygnięcia dotyczące poziomu wsparcia dla biznesów opartych na odnawialnych źródłach energii.

Z informacji przekazanych przez Centrum Informacyjne Rządu wynika, że Rada Ministrów popiera rozwiązania, które mają doprowadzić do wycofania skarg przeciwko Polsce, skierowanych przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE, w sprawie niepełnego wdrożenia przez nasz kraj wymogów dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE. Ponadto rząd popiera zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii w postaci zwolnień z opłat za przyłączenie do sieci mikroinstalacji, częściowych zwolnień z tych opłat małych instalacji, gwarancji pochodzenia energii elektrycznej, instalatorów mikroinstalacji oraz małych instalacji.

Jak podkreśla premier Donald Tusk, Wszystkie decyzje dotyczące wsparć na rzecz OZE muszą mieć na celu maksymalnie niską energię dla odbiorców, czyli dla obywateli. W tym celu rząd zamierza szukać w Polsce najtańszych źródeł energii.