Kolektory słoneczne

IMG_5775 Zadaniem kolektorów słonecznych (zwanych też potocznie solarami) jest przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na ciepło, które przeznaczone jest zwyczajowo do podgrzewania wody użytkowej, ale także jako okresowe wspomaganie centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania wody basenowej.
Lokalizacja solarów powinna być tak dobrana, aby słońce przez jak najdłuższy czas skupiało się na płycie kolektora – najczęściej umieszczane są na dachu lub ścianie od strony południowej. Wbrew powszechnym opiniom instalacje słoneczne działają nie tylko w słoneczne, letnie dni; z powodzeniem funkcjonują, gdy promienie słońca są rozproszone, i gdy temperatura na zewnątrz jest niska.

Oprócz efektu ekonomicznego jaki dają kolektory słoneczne – instalacja solarna pokrywa 60-70% zapotrzebowania na c.w.u., służą one także ochronie środowiska – efekt ekologiczny. Istnienie tego efektu jest tak oczywiste, że jest on głównym miernikiem programu dotacji do kolektorów NFOŚiGW. Fundusz zakłada, że tylko dzięki kolektorom montowanym z dotacji, emisja samego CO2 zmniejszy się o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie.

Firma OPTIMA POLSKA posiada w swojej ofercie kolektory IV generacji.

Oto najważniejsze powody, dla których warto je wybrać:

  • zostały pozbawione wcześniejszych wad: nie generują problemów z przegrzewem, nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń podczas przestoju,
  • meandryczna budowa wymiennika, która gwarantuje równomierny przepływ czynnika grzewczego, jak również efektywne Low-Flow (funkcja minimalnego przepływu),
  • bardzo dobre właściwości opróżniające na słońcu – kiedy następuje stagnacja, nie przegrzewają glikolu,
  • wysokie uzyski solarne – stosujemy blachę aluminiową, która pokryta jest absorberem wysokoselektywnym oraz miedziane rury, którymi płynie roztwór glikolu; połączenie miedzi i aluminium w taki sposób, by nie nastąpiło wzajemne niszczenie tych metali jest chyba najtrudniejszym technologicznie sposobem produkcji kolektorów słonecznych,
  • w całości produkowane są w Europie,
  • każdy etap ich produkcji jest monitorowany przez szczegółowy system kgoraontroli,
  • wysoka jakość elementów użytych do produkcji kolektora, np. hartowanej szyby o pryzmatycznej budowie, zapewnia niezbędną trwałość oraz odporność, zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i warunki atmosferyczne,
  • niezwykłą łatwość oraz krótki czas montażu gwarantują kompletnie przygotowane zestawy montażowe z doskonale dopasowanymi do siebie częściami składowymi,
  • każdy model kolektora posiada znak jakości Keymark nadany w niezależnym akredytowanym laboratorium, wskazujący na zgodność wyrobów z odpowiednimi normami Unii Europejskiej.