Witamy na pokładzie firmy stażystów z Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku! 26.06.2017

logo OPTIMA 3W dniu dzisiejszym dwie uczennice Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku rozpoczęły miesięczny staż w naszej firmie. Kolejnych dwóch praktykantów w ramach tego samego projektu pojawi się w firmie pod koniec lipca. Głównym celem stażu jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu stażu uczniowie będą doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dzięki stażom w OPTIMA POLSKA uczniowie mają możliwość bliższego poznania naszej firmy, jej pracowników oraz specyfiki pracy w branży energii odnawialnej. Ważne jest to, że młodzi ludzie mają okazję zdobyć unikalne doświadczenie i wiedzę podczas realizacji zadań i projektów, z którymi przyjdzie im się zmierzyć podczas stażu.

Staże są organizowane zgodnie z projektem pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.