Kasprzak: obniżmy podatek VAT na energię odnawialną 24.04.2017

Lukasz Kaminski luckas.kaminski@gmail.com +48 509 241 665Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił stanowisko resortu w sprawie stawek podatku VAT w przypadku instalacji OZE. Jak wynika z jego wypowiedzi, rząd nie zamierza podjąć działań zmierzających do dostosowania stawki VAT do niższego poziomu, obowiązującego w przypadku montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych, także w przypadku instalacji realizowanych w pobliżu tych budynków. Podjęcie inicjatywy poselskiej mającej zmienić ten stan rzeczy zapowiedział poseł PSL Mieczysław Kasprzak.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem koszt netto inwestycji w domową instalację OZE jest powiększany o niższą, 8-procentową stawkę VAT, gdy ta instalacja powstaje na budynku mieszkalnym. Jeśli natomiast instalacja kolektorów czy modułów fotowoltaicznych ma powstać np. w przydomowym ogrodzie czy na wolnostojącym budynku gospodarczym, wówczas przyjmowana jest wyższa stawka VAT wynosząca 23 proc.

Dla gospodarstwa domowego, mogącego zainstalować system fotowoltaiczny o wartości 20 tys. zł netto jedynie na gruncie w przyległym do domu ogrodzie czy na dachu niezwiązanego z budynkiem mieszkalnym garażu, umiejscowienie instalacji na takiej powierzchni to – wobec wyższego podatku VAT – koszt o 3 tys. zł wyższy niż przy montażu tego samego systemu PV na budynku mieszkalnym, w przypadku którego zastosowana zostałaby stawka 8-procentowa.

Podatek VAT dla instalacji OZE był tematem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej.

Przewodniczący Zespołu Mieczysław Kasprzak zachęcał przedstawicieli Ministerstwa Finansów do podjęcia działań zmieniających stawki VAT na instalacje OZE realizowane poza budynkami mieszkalnymi. Poseł PSL zwrócił uwagę, że niższa stawka VAT byłaby elementem pozwalającym na realizację unijnej strategii w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Przedstawiciel departamentu podatku od towarów i usług w MF zaznaczył, że regulacje dotyczące podatku VAT, które obowiązują w Polsce, wynikają z unijnych dyrektyw określających katalog towarów i usług, dla których można zastosować niższą stawkę.

Przedstawiciel MF potwierdził, że ramach modernizacji bryły budynku mieszkalnego można stosować stawkę 8 proc., a w pozostałych przypadkach stawka powinna wynosić 23 proc.

Powołał się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z czerwca 2013 r, w którym NSA odwołał się do przepisów unijnych i wskazał na konieczność „wąskiego interpretowania” regulacji dotyczących niższej stawki VAT.

Na pytanie, czy Ministerstwo Finansów może podjąć próbę wprowadzenia preferencyjnej stawki VAT na instalacje OZE w toku rozmów z Komisją Europejską, przedstawiciel MF stwierdził, że działania KE zmierzają wręcz w przeciwnym kierunku i Bruksela chce jeszcze zawęzić zakres przedsięwzięć podlegających niższej stawce podatku od towarów i usług.

Marta Guc, przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego, zaznaczyła, że rząd nie podejmował dotąd działań w kierunku obniżenia stawki VAT na instalacje OZE realizowane poza budynkami mieszkalnymi, a stosowanie wyższego podatku nazwała „blokowaniem rozwoju OZE”.

Leszek Skiba, prezes polskiego producenta kolektorów słonecznych Hewalex, wskazał na różne interpretacje instytucji organizujących przetargi, w przypadku których zdarzają się sytuacje, gdy wyższy 23-procentowy podatek VAT jest przyjmowany także dla instalacji realizowanych na budynkach mieszkalnych.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów odpowiedział, że w takich sytuacjach inwestor może wystąpić o interpretację indywidualną. Jeden z uczestników posiedzenia zaznaczył, że taka interpretacja nie pomoże innym inwestorom, którzy w razie wątpliwości i tak będą musieli wystąpić o swoją indywidualną interpretację.

Poseł PSL Mieczysław Kasprzak zapowiedział podjęcie inicjatywy poselskiej zmierzającej do skłonienia rządu do działań mających na celu obniżenie stawki VAT do niższego poziomu także dla domowych instalacji OZE, które powstają poza budynkami mieszkalnymi.

źródło: gramwzielone.pl