Startuje konkurs „PRZYJMIJ EKO POZĘ – ZAINWESTUJ W OZE!” 29.04.2016

plakat konkursOgłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej! Należy zaprojektować plakat: hasło i rysunek promujące odnawialne źródła energii – na prace czekamy do 28 maja. Nagrodą główną jest tablet ufundowany przez OPTIMĘ POLSKA. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród będzie miało miejsce 29 maja podczas drugiego dnia targów Zielonej Gali w Szepietowie. Nasza firma tradycyjnie zachęca do uczestnictwa na swoim stoisku w niezwykle interesujących konferencjach dotyczących OZE oraz zapoznania się ze swoją aktualną ofertą!

REGULAMIN KONKURSU

 PRZYJMIJ EKO POZĘ – ZAINWESTUJ W OZE!

I Organizator: OPTIMA POLSKA, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

II Cel konkursu:

 • 1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci
 • 2) Zwiększenie świadomości ekologicznej
 • 3) Pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród najmłodszych

III Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI)

IV Zasady konkursu:

 • 1) Należy wykonać pracę plastyczną (plakat) promującą odnawialne źródła energii. Praca powinna zawierać hasło promujące OZE.
 • 2) Technika wykonania prac – dowolna, format: min. A3, max.A1 (praca płaska)
 • 3) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi
 • 4) Ze wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrana najlepsza. Dodatkowo dwie prace otrzymają wyróżnienia
 • 5) Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową
 • 6) Prace powinny posiadać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy opiekuna
 • 7) Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja konkursowa, którą powoła Organizator
 • 8) Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora
 • 9) Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 28 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby firmy OPTIMA POLSKA, adres: OPTIMA POLSKA, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin-Białystok, z dopiskiem „konkurs plastyczny” LUB do siedziby PODR: 18-210 Szepietowo /lub na stoisko firmy OPTIMA podczas targów w Szepietowie w dn. 28.05.2016r.
 • 10) Wybrane prace będziemy publikować na fanpagu OPTIMA POLSKA i PODR w Szepietowie
 • 11) Nadesłanie prac tj. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

V Nagrody dla laureatów:

Zwycięzca otrzyma: tablet 10-calowy

Wyróżnieni otrzymają: zegarki AM:PM

VI Czas trwania konkursu:

Prace będą przyjmowane w terminie 4- 28 maja 2016 r.

VII Wyniki konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 29 maja 2016 r. podczas Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie. Wyniki konkursu będą dostępne również na stronach internetowych i fanpage’u: www.optimapolska.com.pl i www.odr.pl.

plakat konkurs