Trwa montaż kolektorów słonecznych w gminie Choroszcz 17.07.2014

m_rpowp_dodatOPTIMA POLSKA kontynuuje montaż kolektorów słonecznych w gminie Choroszcz. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem – wg stanu na dzień 15 lipca 2014 r. kolektory słoneczne zostały zamontowane już na 110 budynkach. Docelowo urządzenia znajdą się na 380 budynkach mieszkalnych i na 7 budynkach użyteczności publicznej.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”. Uzyskała ona dofinansowanie w kwocie 5 274 181,71 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.