Komisja Europejska wycofała skargę przeciw Polsce 03.03.2015

m_ke26 lutego br. Komisja Europejska podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce w sprawie braku wdrożenia dyrektywy OZE z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiąże się to z zakończeniem przez Polskę działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie dyrektywy OZE.

Przypomnijmy, że w 2013 r. Komisja pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Kara dzienna dla naszego kraju wynosiła ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. Ostatecznie ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przepisów obniżono ją do 61 tys. euro dziennie.