Paweł Wyszyński o polskiej branży OZE dla czasopisma „Czysta Energia” 07.11.2014

m_wyszynskiW listopadowym numerze czasopisma „Czysta Energia” (11/2014) opublikowany został komentarz Pawła Wyszyńskiego, wiceprezesa Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej i właściciela firmy OPTIMA POLSKA na temat obecnej sytuacji w branży odnawialnych źródeł energii. Prezentujemy jego pełną treść.

ZP FEO na straży ustawy o OZE

W październiku br. w Sejmie odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. energetyki i surowców energetycznych, do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym z ramienia Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej miałem okazję uczestniczyć. Dodam jeszcze, że wcześniej w imieniu ZP FEO przedstawiliśmy propozycje poprawek do tej ustawy. Najważniejsza z nich dotyczyła wprowadzenia silniejszego wsparcia dla mikroinstalacji, zwłaszcza o najmniejszych mocach do 3 kW oraz w przedziale małych mocy od 3 do 10 kW, które są szerzej dostępne dla przeciętnego gospodarstwa domowego ze względów technicznych i ekonomicznych.

Jakie są moje wrażenia z Sejmu? Przyznaję, że mieszane. Mimo, że jako Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jesteśmy mocno zaangażowani we wszystkie kwestie związane z rozwoju rynkiem odnawialnych źródeł energii w Polsce, w rozmowach z nami rząd nie idzie na żadne ustępstwa. Powiem więcej – odnoszę wrażenie, że decyzja co do tego jak ma wyglądać ustawa o odnawialnych źródłach energii została podjęta już dawno temu. Dlaczego tak się dzieje? Czy temat OZE przerasta naszych posłów? Czy wprowadzenie nowego, szczegółowego aktu prawnego w system ustawodawstwa jest dla nich zbyt skomplikowane? Mam nadzieję, że jednak nie.

Nie jest tajemnicą, że większość inwestycji OZE zrealizowanych dotychczas w Polsce powstało na fali entuzjazmu, jaki wywołał projekt ustawy z 2012 r., który przewidywał wsparcie w postaci taryf gwarantowanych dla każdego rodzaju odnawialnych źródeł energii.  Niestety, tempo rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju jest obecnie dużo mniejsze i nie zanosi się na szczególne ożywienie tego sektora. Z przykrością stwierdzam, że niczego nie zmienił też program Prosument, z którym wielu przedstawicieli branży wiązało duże nadzieje. Problem jest zresztą dużo bardziej złożony i ma związek z tym, że rząd faworyzuje sektor węglowy jednocześnie zaniedbując kwestie związane z energetyką obywatelską.

Co będzie dalej i jak będzie wyglądał polski rynek odnawialnych źródeł energii? W chwili, gdy piszę te słowa tego nie wie nikt. Na najważniejsze pytanie – w jaki sposób ustawa przyczyni się do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce – w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  Jednak niezależnie od tego, jaki będzie dalszy przebieg wydarzeń w sejmowej podkomisji, jestem przekonany, że obecność Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jest na polskim rynku odnawialnych źródeł energii potrzebna i uzasadniona. Siłą ZP FEO jest to, że jego członkowie, wśród których znajdują są producenci urządzeń, instalatorzy i niezależni wytwórcy „zielonej” energii, potrafią mówić jednym głosem w najważniejszych dla branży sprawach. Jeśli nasze uwagi zostaną odrzucone w Sejmie, będziemy walczyć o właściwe ustawodawstwo w Brukseli. Zależy nam bowiem na tym, by polska ustawa o odnawialnych źródłach energii była korzystna dla nas wszystkich.

Paweł Wyszyński
wiceprezes Zarządu ZP FEO