Grzegorz Wiśniewski Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii 23.04.2015

m_wisniewskiLaureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2014 rok został Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Wręczenie nagrody miało miejsce 22 maja 2015 r. podczas inauguracji obchodów tegorocznego Światowego Dnia Ziemi. To 45-ta rocznica obchodów tego wydarzenia na świecie i 25-ta w Polsce. więcej…

IEO analizuje senacką poprawkę do ustawy o OZE 16.02.2015

m_ieoSenat przegłosował poprawkę do ustawy o odnawialnych źródłach energii, uchylającą przyjętą przez Sejm, tzw. poprawkę prosumencką posła Artura Bramory która wprowadzała gwarantowane ceny energii elektrycznej przy jej odsprzedaży przez prosumenta. Zamiast tego zastąpił ją poprawką, która zdaniem części senatorów wprowadza „kompromisowy” system wsparcia mikroinstalacji o mocy do 10 kW – alarmuje Instytut Energetyki Odnawialnej. więcej…

IEO uruchamia program „Obywatel z energią” 30.01.2015

m_obywatelInstytut Energetyki Odnawialnej uruchomił autorski system doradczy „Obywatel Z Energią”. Dostępne pod adresem www.obywatelzenergia.pl narzędzie doradcze służy do wspomagania decyzji w zakresie inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii zarówno dla właścicieli gospodarstw domowych, rolnych, jak i małych firm. Aplikacja posiada wbudowane algorytmy obliczeniowe umożliwiające optymalny dobór systemów fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, mikrobiogazowni i kotłów na biomasę, a wkrótce również układów kogeneracyjnych na biopłyny. więcej…