ZP FEO KRYTYCZNIE O „MAŁYM TRÓJPAKU ENERGETYCZNYM” 14.02.2013

m_zpfeoPodmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, wśród których znajduje się firma OPTIMA POLSKA, apelują o szybkie uchwalenie projektu ustawy o OZE w aktualnym brzmieniu i szykują raport nt. możliwości rozwoju małych instalacji OZE użytkowanych przez gospodarstwa domowe, rolne i małe przedsiębiorstwa. Ich zdaniem „mały trójpak” w wersji proponowanej przez posłów jest prowizorycznym rozwiązaniem i odwraca uwagę od rządowego projektu ustawy o OZE.W opinii członków Związku na forum rządowym powinny być obecnie prowadzone intensywne prace nad przygotowaniem rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o OZE. Między innymi z tego powodu Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z ZP FEO oraz firmami zielonej gospodarki przygotowuje „Mapę drogową” dla rynku prosumenckiego. W treści raportu znajdą się m.in. analiza rynku mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, kierunków rozwoju branży, a także informacje dotyczące korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych płynących z upowszechnienia energetyki prosumenckiej.