OPTIMA POLSKA CZŁONKIEM ZP FEO 30.01.2013

m_zpfeoInformujemy, że od stycznia 2013 r. firma OPTIMA POLSKA jest członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców oraz kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE, a także rozwoju zielonych technologii. Członkami Związku są producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej: słonecznej, wiatrowej, biomasy, geotermalnej i ich instalatorzy oraz niezależni wytwórcy „zielonej”, rozproszonej energii i zielonego budownictwa, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy otoczenia zielonego biznesu i innowacji.