OPTIMA członkiem Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego 09.09.2013

pwkeeOPTIMA POLSKA dołączyła do grona członków Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego (PWKEE), który jest wspólną inicjatywą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Białostockiej, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji międzynarodowych. Podczas pierwszego spotkania członków Klastra, które odbyło się 6 września 2013 r. w siedzibie PFRR, Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, wyraził swoją gotowość do wspierania działań mających na celu propagowanie ekologicznych technologii oraz uświadomienie społeczeństwa na temat korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny obejmuje swym zasięgiem obszar Polski wschodniej (województwo podlaskie) i północnej (województwo warmińsko-mazurskie). Jego nadrzędnym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki, rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej. Organem zarządczym klastra jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która od blisko dwudziestu lat zajmuje się realizacją działań wspierających przedsiębiorczość, efektywność energetyczną i rozwój energii odnawialnej.

Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w województwie podlaskim dające możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Klaster zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się energetyką odnawialną i powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowiska sektora energetycznego. Jak podkreślają przedstawiciele Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Klaster ma dążyć nie tylko do zrealizowania określonych działań, ale także do scalenia wszystkich podmiotów specjalizujących się w wdrażaniu proekologicznej energetyki w regionach.