Trwają prace wiertnicze w Gminie Turośń Kościelna 28.09.2017

IMG1W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna” OPTIMA POLSKA prowadzi obecnie prace I etapu realizacji inwestycji polegające na wykonywaniu odwiertów pod pompy ciepła.

Dolne źródło ciepła to płuca instalacji z gruntową pompą ciepła. Jakość wykonania instalacji dolnego źródła ciepła ma ogromne znaczenie dla poprawnej i efektywnej pracy takiej pompy. Wykonane w prawidłowy sposób dolne źródło ciepła do gruntowych pomp ciepła będzie optymalnie, efektywnie i bezpiecznie pracować przez wiele lat, nie przysparzając problemów np. z wymrożeniem gruntu czy przebiciem warstw wodonośnych. Przed przystąpieniem do tego etapu ważne jest optymalne zwymiarowanie dolnego źródła, tzn. oszacowanie ilości i długości sond. Zwracamy zatem szczególną uwagę na jakość wykonania tego bardzo ważnego elementu instalacji, gdyż pompa ciepła jest sercem układu grzewczego, ale jego płucami jest dolne źródło ciepła!