W MINISTERSTWIE GOSPODARKI DYSKUTOWANO O ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GMIN 22.02.2013

m_konferencja_mg20 lutego 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Energia odnawialna szansą dla gmin”, której głównym celem było podjęcie dyskusji mających na celu wypracowanie kierunków minimalizacji barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii. Konferencję, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli samorządów, rozpoczął minister gospodarki Janusz Piechociński.

Zapowiedział on, że w przyszłym tygodniu dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć politycznych dotyczących tzw. dużego trójpaku energetycznego, w którego skład wchodzi też ustawa o odnawialnych źródłach energii. – Mikro i mała energetyka bazująca na dostępnych źródłach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim samorządów – powiedział wicepremier. – Rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii są szczególnie istotne dla sektora. Po raz pierwszy bowiem będą one zebrane w oddzielnej ustawie – stwierdził. Jednocześnie podkreślił, że nowe propozycje w zakresie OZE mają wdrożyć czytelny i efektywny system wsparcia dla producentów zielonej energii i podtrzymał termin przyjęcia przez Radę Ministrów dużego trójpaku jako koniec marca br.

Obecny na konferencji wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz w swym wystąpieniu zapowiedział wdrożenie rozwiązań stabilizujących ceny zielonych certyfikatów. – Rozwój OZE charakteryzuje się wysokim tempem, ale powinien być jednocześnie dobrze przedyskutowany, przemyślany i zgodny z opinią środowiska – podkreślił i zapowiedział, że będzie dążył do tego, by rynku OZE nie regulować nadmiernie i dać szansę na rozwój mniejszym podmiotom, na rozwój i poprawianie sytuacji ekonomicznej. Z kolei prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha poinformowała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia właśnie strategię przyznawania wsparcia z UE. Zgodnie z zaleceniami resortu środowiska do 2016 roku ma udzielać zaledwie 35 proc. dotacji, reszta pieniędzy będzie dostępna w postaci pożyczek. Uproszczeniu ulegną za to procedury, dzięki czemu dofinansowanie z NFOŚiGW będzie można otrzymać znacznie szybciej.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO), Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (ZGWRP), Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO), Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska.