Nowa lista programów priorytetowych NFOŚiGW – Prosument zostaje 15.06.2016

nfosigw-315x170Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wczoraj założenia nowej oferty programowej. Przedstawiciele NFOŚiGW zapewnili, że program Prosument będzie kontynuowany, a jego nowa wersja zostanie dostosowana do przyjmowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o OZE.

Zarząd NFOŚiGW, po dokonaniu przeglądu dotychczasowych programów, uruchomionych jeszcze z inicjatywy poprzedniego zarządu, wypracował nową listę programów priorytetowych.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Szymon Michalski powiedział, że w przypadku Prosumenta obecnie prowadzone są rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska, który ma go realizować (BOŚ zaprzestał naboru wniosków w połowie ub.r.). Związane jest to też z procedowaną nowelą ustawy o OZE – obecnie w Senacie. – Prowadzimy rozmowy na temat wdrażania tego programu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, mam na myśli ustawę o OZE, to program wejdzie w życie i będziemy mogli go realizować” – podkreślił Michalski.

Jak zapewniają przedstawiciele NFOŚiGW, warunki zaktaulizowanych programów priorytetowych mają być przedstawione w ciągu najbliższych tygodni.

lista programów priorytetowych na 2016 rok: https://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/2016/konferencja/zalacznik_nr_5.pdf

aktualna oferta finansowa NFOŚiGW: https://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/2016/konferencja/zalacznik_nr_6.pdf