RPOWP: 27 mln złotych na kolektory słoneczne w województwie podlaskim 28.05.2014

m_rpowp_maj_201427 maja 2014 r. zarząd województwa podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji gminom: Augustów (gmina i miasto), Boćki, Ciechanowiec, Jasionówka, Korycin, Knyszyn, Krypno, Siemiatycze i Raczki. Łącznie otrzymają one 26,9 mln złotych unijnej dotacji na montaż kolektorów słonecznych. Urządzenia zostaną zamontowane na ponad 2,4 tys. domów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 35,5 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi prawie 27 mln złotych.

Największą dotację, w wysokości ponad 4,9 mln zł, otrzyma gmina Raczki. Kolektory słoneczne zostaną tam zamontowane w 330 gospodarstwach oraz na dachu gminnego ośrodka kultury. W gminie Korycin przewidziano ponad 300 instalacji w gospodarstwach oraz na budynkach użyteczności publicznej.

Gminy, którym przyznano dotacje, znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej w konkursie na wykorzystanie energii słonecznej. Otrzymają one unijne wsparcie dzięki oszczędnościom w realizacji innych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.