OPTIMA zamontuje kolektory słoneczne w Gminie Brańsk 02.04.2015

m_bransk_umowa2 kwietnia br. firma OPTIMA POLSKA podpisała z Gminą Brańsk umowę obejmującą swym zakresem dostawę i montaż 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk. Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” nastąpi w kwietniu 2015 r., a jego zakończenie na przełomie czerwca i lipca tego samego roku. więcej…

RPOWP: 18 mln złotych na energię odnawialną 14.01.2015

m_daszek13 stycznia br. Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu 17 podlaskim przedsiębiorstwom, szkołom i szpitalom blisko 18 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykorzystanie energii odnawialnej na własne potrzeby. Ich projekty znajdowały się na liście rezerwowej po ostatnim konkursie z Działania 5.2 (Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska), ogłoszonym w ramach RPO pod koniec 2013 roku. więcej…

RPOWP: Dodatkowe fundusze na kolektory słoneczne w województwie podlaskim 18.07.2014

m_daszek8 lipca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch ostatnich projektów z listy rezerwowej w konkursie dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Inwestycja jest możliwa, ponieważ pojawiły się oszczędności w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w regionie na lata 2007-2013. Kwota ponad 8 mln złotych zostanie przeznaczona na realizację dwóch projektów w gminach Mielnik i Brańsk. Kolektory słoneczne zostaną zainstalowane na dachach 692 prywatnych domów mieszkalnych w obu gminach, jak również na budynku urzędu gminy w Mielniku i budynkach dwóch szkół w miejscowościach Mień i Świrydy. Łączna wartość tych projektów to ponad 10,7 mln zł.

RPOWP: 27 mln złotych na kolektory słoneczne w województwie podlaskim 28.05.2014

m_rpowp_maj_201427 maja 2014 r. zarząd województwa podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji gminom: Augustów (gmina i miasto), Boćki, Ciechanowiec, Jasionówka, Korycin, Knyszyn, Krypno, Siemiatycze i Raczki. Łącznie otrzymają one 26,9 mln złotych unijnej dotacji na montaż kolektorów słonecznych. Urządzenia zostaną zamontowane na ponad 2,4 tys. domów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 35,5 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi prawie 27 mln złotych. więcej…