ZP FEO o zmienionym programie Prosument 07.06.2015

m_zpfeo25 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował projekt zmienionego programu priorytetowego Prosument. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zdecydowanie popiera propozycje zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, jednakże część zapisów programu wciąż wymaga dopracowania.

więcej…

NFOŚiGW przeznaczy więcej środków na OZE 26.01.2015

m_nfosgwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda w 2015 r. 6,6 mld zł z środków własnych oraz unijnych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. W ubiegłym roku Fundusz wydał na ten cel 5,8 mln zł.

Tymczasem ruszył już nabór wniosków w sprawie przystąpienia banków do programu Prosument. Za pośrednictwem wyłonionych instytucji finansowych Polacy będą mogli ubiegać się o dopłaty do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. więcej…

OPTIMA POLSKA na największych targach w Szepietowie 30.06.2014

m_targi_czerwiec_2014W dniach 28-29 czerwca br. firma OPTIMA POLSKA wzięła udział w największej imprezie rolniczej w północno-wschodniej Polsce – XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i VIII Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego, które odbyły się na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. więcej…

ZP FEO interweniuje w sprawie programu Prosument 11.06.2014

m_zpfeoNa początku czerwca br. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zwrócił się do wiceministra środowiska Janusza Ostapiuka jako przewodniczącego rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o interwencję w sprawie dopracowania mechanizmów dystrybucji pieniędzy z programu Prosument. Członkowie ZP FEO wskazują, że angażując się w prace nad Prosumentem Ostapiuk mocno akcentował konieczność jego uruchomienia tego programu przed zakończeniem programu „45 proc. dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych”, aby nie doprowadzić do zaistnienia przerwy we wspieraniu mikroinstalacji.

więcej…