Polsce grozi gigantyczna kara za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE 12.12.2014

m_wiatrakiZdaniem Melchiora Watheleta, rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Polska powinna być ukarana za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii okresową karą pieniężną w wysokości ponad 61 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Miałaby ona być naliczana do chwili, w której Polska przekaże Komisji Europejskiej informację o transpozycji dyrektywy. Kara ma skłonić państwo członkowskie do podjęcia środków niezbędnych dla położenia kresu stwierdzonemu uchybieniu i do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy. więcej…

Komisja Europejska a chińskie panele fotowoltaiczne 25.04.2013

solary_chinskieKonkurencja w zaopatrzeniu światowego rynku fotowoltaicznego przyspiesza. Producenci europejscy bronią się przed importem, a eksporterzy z Chin walczą o dostęp do ważnych rynków światowych. W październiku 2012 roku, USA nałożyło wysokie cła ochronne na import paneli fotowoltaicznych z Chin. Kolej przyszła na przemysł europejski. We wrześniu i listopadzie 2012, ruszyły unijne postępowania anty-dumpingowe i anty-subsydyjne przeciwko importowi paneli, ogniw i plytek z Chin. więcej…

Polski rząd pozytywnie o poselskim trójpaku 10.04.2013

m_tusk9 kwietnia br. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt tzw. poselskiego trójpaku dotyczącego odnawialnych źródeł energii, dzięki któremu realne staje się uniknięcie kary ze strony Komisji Europejskiej. Jak poinformował premier Donald Tusk, w najbliższym czasie rząd planuje przyjąć tzw. czwórpak, w którym na poziomie ogólnej dyrektywy zawarte zostaną rozstrzygnięcia dotyczące poziomu wsparcia dla biznesów opartych na odnawialnych źródłach energii.

więcej…

KOMISJA EUROPEJSKA POZYWA POLSKĘ ZA BRAK PRZEPISÓW O OZE 29.03.2013

m_keKomisja Europejska pozywa Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożone przepisy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i domaga się kary finansowej w wysokości ponad 133 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki od wyroku skazującego nasz kraj za niedopełnienie obowiązków do czasu przyjęcia przepisów. Dyrektywa miała być przyjęta do grudnia 2010 roku, jednak do dnia dzisiejszego tak się nie stało. więcej…