Spotkania z beneficjentami projektu w gminie Brańsk 15.04.2015

m_branskW dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im Anny Dernowskiej w Kalnicy odbyły się spotkania przedstawicieli firmy OPTIMA POLSKA – wykonawcy inwestycji montażu 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej – z mieszkańcami Gminy Brańsk. Na spotkaniach można było otrzymać szczegółowe informacje na temat inwestycji oraz związanych z nią kwestii technicznych. więcej…

OPTIMA zamontuje kolektory słoneczne w Gminie Brańsk 02.04.2015

m_bransk_umowa2 kwietnia br. firma OPTIMA POLSKA podpisała z Gminą Brańsk umowę obejmującą swym zakresem dostawę i montaż 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk. Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” nastąpi w kwietniu 2015 r., a jego zakończenie na przełomie czerwca i lipca tego samego roku. więcej…