GRANT NA BADANIA I INNOWACJE 20.07.2018

1Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński uzyskało grant na realizację przedsięwzięcia rozwojowego w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Umowa o powierzenie grantu  nr GRANT/182 z dnia 10 lipca 2018r. więcej…

PRAKTYKI STUDENCKIE 10.07.2018

nowe_3W lipcu swoje praktyki w OPTIMIE rozpoczął student III roku Politechniki Białostockiej z kierunku Ekoenergetyka o specjalizacji odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii elektrycznej. To dobra okazja do wykorzystania dotychczasowej wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce.

więcej…

STAŻ W OPTIMA POLSKA 04.07.2018

20180702_113122Wraz z końcem roku szkolnego jedna z uczennic Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku rozpoczęła  miesięczny staż  w OPTIMIE. Będzie to dobra okazja na pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych w szkole                                   w rzeczywistych warunkach pracy. więcej…

WIZYTA STUDYJNA GOŚCI Z BIAŁORUSI 08.06.2018

1

W dniu 6.06.2018r. OPTIMA POLSKA gościła beneficjentów projektu „Zielona ekonomia w rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi” organizowanego przez Fundację Wschód. Celem wizyty  było przekazanie polskich doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań
w sektorze rozwoju usług proekologicznych.

więcej…

OPTIMA POLSKA WYKONA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU CARITAS W CHMIELNIKU 05.04.2018

IMG_1056W dniu dzisiejszym OPTIMA POLSKA podpisała umowę z CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ  w celu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”.

więcej…